04 March 2011

Låt oss återleva januari


Låt oss återleva lördagen den 22 januari. 
Blickfånget från sängen. Man anar KFUM huset genom rutan. Nu har allt bytt plats och inget är sig likt.
Fast huset utanför står kvar, jo absolut.

+ en papperskonstnärs scrapbook.
Idag släpper Kolik Corto Maltese i Etiopien av Hugo Pratt, den socialistiske Tintin.

No comments:

Post a Comment