19 April 2011

Lantisen


Jag skulle nyligen hålla ett anförande om mig själv och min tecknarkarriär.
Då pratade jag som vanligt om hur jag börjat teckna och vad som varit milstolpar för mig i mitt avancemang som tecknare. Och en milstolpe är denna Lantis.
Lantis var en liten bokserie om den svenska landsbyggden där tecknare fick 22 sidor på sig att berätta något om sin syn på densamma.
Mitt bidrag till den numera insomnade häftes-serien, Rubiner & Glasull kom ut 2007.
(Obs fyra år sedan red. anm.) Så jag tycker mig se en teknisk utveckling sedan dess.
Historien handlar om Andrea och Christie, tvillningsystrar med en flärdfull mamma och en jordbrukar pappa.
Ena benet i den gotländska myllan och det andra nedstucken i en blank klacksko.
Jag borde hänga mer med systrarna, för ja det hela är taget ur den bästa verkligheten.
Och så borde jag göra mer serier med denna duo i focus.+ En länk till en supersingel/EP = Salt

No comments:

Post a Comment