24 May 2011

I dag har jag varti på examinationen av projekteleverna på Serieskolan i Malmö. Härligt. Nu kaffe och postärenden.

No comments:

Post a Comment