19 May 2011

Serier i tidningen


En serie jag gjort är med i senaste Galago. Detta är serien som jag visade en tjuvkik på här. 
Klicka på fotot för att läsa bättre.
Numret heter Stoppa borgarna och är ett temanummer på ämnet. Loka Kanarp har gjort den snygga omslagsillustrationen, som är en parafras på en gammal politisk affisch från Kina. Det skulle jag vilja se och läsa mer om. 


Min serie handlar om klyftor. 
Köp i tidningen i en kiosk och slutför ramsan:
Stoppa borgarna! I papperskorgarna!

No comments:

Post a Comment