07 June 2011

La defense

Skissen gör inte ljuset rättvisa.
Finanshajar och löst folk med dyra kostymer vandrar förbi dylikt på väg till jobbet i La Defense.

No comments:

Post a Comment