16 June 2011

Louisiana

Louisiana för första gången. Trevlig dag med lärarkåren på en av skolorna där jag jobbar. Bakom mig finns konsten, framför mig bara sundet.

No comments:

Post a Comment