14 November 2011

Fly, flytt, Flytt!


Jag har flyttat.
Dock bara några kvarter med hela mitt bohag i Malmö. Till ett större mer ståndsmässigt hem.
Om någon vecka flyttar jag också från min ateljeplats, ett par meter  denna gång men dock.

Jag har byggt på en hemsida en stund och har nu flyttat dit. 
www.josefinsvenske.se kan man se hur jag bor där.


Så numera kan man se mina mer flyktiga förehavanden och mina pågående projekt här, där vi nu är.


No comments:

Post a Comment